Gratis

Er der en kylling i ægget?

2 børn ser på et æg

Beskrivelse

På Midtgård har vi en hønserace, der hedder ”gammel dansk landrace”. Vores høns er økologiske og fritgående. I kan opleve dem over hele gården, da de bevæger sig frit rundt.

I dette forløb skal børnene med i hønsegården. Her oplever vi både hanen og hønen på nært hold. Vi kalder på hønsene sammen, som så kommer løbende. Vi fodrer dyrene og studerer hønsenes adfærd og udseende. Børnene lærer at skelne mellem hane og høne, ved at se på deres indre og ydre opbygning samt deres adfærd.

Fra april-juni tilbyder vi et tre ugers forløb, hvor I besøger os tre gange (Der skal være 21 dage mellem første og sidste besøg).

1. Besøg: Vi henter æg i hønsehuset og lægger dem i rugemaskinen. Vi slår æg ud og prøver at finde den hvide plet, der er første stadie af kyllingefosteret.

2. Besøg: Vi gennemlyser æggene for at se om, der er noget forandret i ægget. Vi skal snakke og undersøge æg.

3. Besøg: Efter 21 dage skulle æggene gerne klække. Herefter kan vi prøve at holde en kylling. Kyllingerne skal flyttes fra rugemaskinen, og vi gør et bur klar til dem. Vi taler om hvad kyllingerne har brug for, så de kan vokse. Vi undersøger evt. ikke-udklækkede æg.

Se en lille film om forløbet nedenfor. 

Forberedelse

Tal med børnene om høns. Hvilket køn er en høne og en hane? Hvad hedder deres unger? Hvilken lyd har de?
I kan evt. tale med børnene om, hvilke dyr der lægger æg og hvilke dyr, der føder levende unger.

I kan kan prøve at lege høns - fx. ”Alle mine kyllinger kom hjem”.

Snak om fødekæder.

Husk fodtøj og praktisk tøj efter vejrforhold.

Efterbehandling

Tag fotos af jeres oplevelser i løbet af dagene og lad evt. børnene lave deres egen bog.

Book også gerne Midtgårds forløb om Høns

Formål

I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

MYRTHUEs læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100