Gratis

Digehytten - på egen hånd

Legende børn foran Digehytten

Beskrivelse

MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring tilbyder dagsophold i Digehytten med mulighed for læring på digerne, ved vaden, i skoven og på jordstykket omkring Digehytten.

Digehytten kan bookes for en enkelt dag eller flere sammenhængende dage. Der er mulighed for at låne en bålkasse med udstyr til at lave bålmad (gryder, skærebrædder, knive osv.)

Der er overnatningsmuligheder i MYRTHUEs Digebørstesheltere, der ligger bag Digehytten. Læs mere om booking af shelters her.

t besøg i Digehytten kan for de 3-6 årige kombineres med tilbuddene Digerne ved Digehytten eller Med Valdemar på Jagt.

Et ophold på egen hånd ved Digehytten forudsætter at man har været på nøglekursus i Digehyttens brug. Kontakt Fælleskontoret MYRTHUE for at høre nærmere herom. 

Aktiviteter

Se de andre aktiviteter på siden om Digehytten.

Forberedelse

Før, under og efter besøget kan du med fordel benytte dig af det pædagogiske materiale, rettet mod børnehavebørn, der er udarbejdet på Mit Vadehav.

Mål

I forløb ved Digehytten kan der arbejdes med alle læreplanstemaer.

Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Digehytten, MYRTHUE
Vester Bjergvej 4
6760 Ribe
Tilmelding

Ring eller mail til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tilmelding
Tlf.nr. 7616 8100