Gratis

Årstidstur

Børn tegner ved et bord

Beskrivelse

En årstids– eller oplevelsestur kan indeholde stort set alt. Den tager sit udgangspunkt i de årstidstegn vi finder undervejs, fx:

  • Foråret = løvspring, fugle
  • Sommer = insekter, spiselige planter
  • Efterår = løvfald, frøspredning
  • Vinter = hvordan klarer dyrene sig, når frosten kommer?

Vi går væk fra stierne og bruger alle sanser – og undersøger og undres over det, vi finder.

Vi kan samle urter til en suppe og lege, løbe og undersøge skovbunden for smådyr. Vi kan også bruge dagen ved søen og fange smådyr der.

Forberedelse

I kan undersøge naturen i jeres nærmiljø inden I kommer herud. Vælg fx fire dage i løbet af et år (forår, sommer, efterår og vinter), hvor I sanser og undersøger naturen omkring institutionen. 

Efterbehandling

Efter besøget kan I arbejde videre med noget af det, vi har fundet på turen.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100